Buursema Bewust

Buursema Bewust

De kwaliteit van een organisatie is niet vast te leggen op een stuk papier of een certificaat. Het moet in de genen van het bedrijf verankerd zitten, van de timmerman tot aan de directie. Een management systeem is hierbij een hulpmiddel, om continu verbeteringen na te streven. Dat is de reden om als bedrijf gecertificeerd te willen zijn. Buursema Bouwbedrijf B.V. is in het bezit van de volgende certificaten;

 - Kwaliteitsmanagementsysteem; NEN-EN-ISO 9001:2008. (certificaat nr. NL010126-1)

 - Milieumanagementsystemen; NEN-EN-ISO 14001:2004. (certificaat nr. NL010145-1)

 - Management systeem; FSC® Chain of Custody. (certificaat nr. CU-COC-814243)

 - Veiligheids-, gezondheids-, en milieubeheersysteem; VCA** 2008/5.1 (certificaat nr. NL009525-1)

Het hebben van bovenstaande certificaten geeft al aan dat kwaliteit, veiligheid en milieu belangrijk is voor ons. Wij willen dan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.

M.V.O. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Buursema Bouwbedrijf BV geen loze kreet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nadrukkelijk verweven in het doen en laten van Buursema Bouwbedrijf BV. Al jaren streven wij naar een duurzame balans tussen de 3 P's; People, Planet & Profit.

Aansturing: De aansturing in het bedrijf is zo opgezet, dat in het gehele bedrijf de M.V.O. kern thema's herkenbaar aanwezig zijn. Zowel directie als medewerkers hebben voldoende mogelijkheden en middelen om de kernthema's van M.V.O. duurzaam te onderhouden en zonodig verder te ontwikkelen.

Mensen: Het belangrijkste binnen een organisatie zijn de mensen. Ook buiten onze eigen organisatie hebben wij veel contact met andere mensen; opdrachtgevers, huurders, gasten, (mede) aannemers, etc. Het welzijn van onze eigen medewerkers en alle mensen die op welke manier dan ook bij ons bedrijf betrokken zijn, is een essentieel onderdeel in het geheel. Wij zullen dan ook geen zaken ondernemen die bovenstaande op enige manier in de weg staan.

Milieu, materialen en energie: Als bouwbedrijf verwerken we zeer veel materialen. Duurzaamheid in alle stadia, van grondstof t/m sloop en hergebruik (ook wel cradle to cradle genoemd), zijn hiervan belangrijk. In elke fase van ons bedrijfsproces van inkoop t/m uitvoering wordt hier de nodige zorg aan besteed. Het scheiden van afvalstoffen is binnen ons bedrijf al decennia lang een speerpunt binnen ons bedrijf. Energie wordt steeds belangrijker in dezen. Het duurzaam opwekken van energie d.m.v. zonnecollectoren zijn hier dan ook een goed voorbeeld van. Maar ook een modern en jong wagenpark draagt hieraan bij. Het is dan ook niet voor niets, dat wij gecertificeerd zijn voor ISO 14001 en op verzoek FSC gecertificeerd hout kunnen leveren.

Omgeving: Buursema Bouwbedrijf B.V. is een regionaal opererende onderneming. Onze klanten zitten veelal in onze omgeving. Ons bedrijf wil dan ook een positieve bijdrage leveren aan de locale economie door personeel, diensten, goederen en materieel uit de locale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de locale gemeenschap is niet alleen beperkt tot de economische ontwikkeling, maar omvat ook sociale- en milieu aspecten.